In memoriam: Willem Westerbeke

Mej. C.J.M. Sieben. Aanspraak en Raad van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen

Woonde in Amerika en onderhield correspondentie met ds. Fransen