In memoriam: Willem Westerbeke

Peterke van Dalen. Door lijden gelouterd

Godvruchtige vrouw gestorven te Brakel, na een diepe lijdensweg