Uit duisternis tot licht

levensbeschrijving van een bekeerde Jood