Uit het leven van ds. J. Vreugdenhil

Predikant Geref. Gemeente in Nederland en Verenigde Staten