In memoriam: Willem Westerbeke

Theologienet is eigendom van Stichting Gihonbron. Stichting Gihonbron heeft ten doel het verspreiden van het Evangelie, en al hetgeen met het voorstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te bereiken door het zelfstandig uitgeven van (digitale) evangelisatielectuur. De stichting verkrijgt haar documenten die voor de site geschikt zijn (overeenkomstig de Drie Formulieren van Eenigheid), uit het vrij beschikbaar stellen door vrijwilligers. Alle documenten op de site zijn gratis te downloaden. Het betreft documenten waarop geen auteursrecht meer rust, tenzij er toestemming voor verleend is.

Heeft u opmerkingen of suggesties, of heeft u na het lezen van materiaal van onze website behoefte om van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen, neemt u dan per email contact op met de Stichting Gihonbron via gihon@theologienet.nl.