Brief ter beantwoording van een vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden