In memoriam: Willem Westerbeke

De Hebreeënbrief uitgelegd en toepasselijk verklaard vanuit het bevindelijk leven

Ds. Kersten was een kort en bondige uitlegger van enkele Bijbelgedeelten. Uit eigen ervaring kon hij vanuit de verdrukking schrijven

Theologieds. G.H. KerstenPreekbundels/series02-05-2022