In memoriam: Willem Westerbeke

De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere Godgeleerde boeken