< Ga terug

Genre: Theologie

Deel 6 Huntington

1. BESCHOUWINGEN OVER DE GOD VAN ISRAËL. Uitleg over de Drieënige God. 2. DE VERBORGENHEID DER GODZALIGHEID...

Auteur: William Huntington

1. BESCHOUWINGEN OVER DE GOD VAN ISRAËL. Uitleg over de Drieënige God. 2. DE VERBORGENHEID DER GODZALIGHEID. De ontvangenis van Jezus en Zijn nederdaling ter hel. 3. HET ARMINIAANS GERAAMTE. Het Arminianisme ontzenuwd en ontleed.