In memoriam: Willem Westerbeke

Enige hoofdleerstukken verklaard; met levensbeschrijving door Jac. Koelman

De belangrijkste zaken zijn vanuit de Schrift toegelicht; met levensschets van H. Binning

TheologieHugo BinningLiteratuur10-05-2021