Geheimnisvolle bezoeken; Uit "Totdat Hijkomt", toespraken aan de tafel des Heeren