In memoriam: Willem Westerbeke

Het hogepriesterlijk gebed van Christus; 23 preken

De preken zijn volgens het Grieks ontleed en bevindelijk verklaard.

TheologieJohan TemminkPreekbundels/series10-05-2021