Houvast aan het hemelruim; Een pleidooi voor de Bijbelse opvatting dat de zon om de aarde draait