In memoriam: Willem Westerbeke

JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud