JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud