In memoriam: Willem Westerbeke

Jezus als de gekroonde Koning op Zijn troon

Een bijzonder Schriftuurlijke studie over Openbaring 19 en 20 waarin Christus als gekroonde Koning Zijn beloften vervuld

Theologieds. J.C. PhilpotLiteratuur03-02-2023