In memoriam: Willem Westerbeke

Johannes de Apostel, 5 Geschriften: Evangelie, 3 brieven, Openbaring

Da Costa was een Jood die Christus kende en preekte. Heel verstandig om Bijbels en persoonlijk onderwijs te geven.

TheologieIsaäc da CostaLiteratuur22-12-2021