Toetssteen van de ware en valse genade. (deel 3; 183p. hoofdstuk 3 over de leer van Verlossing)