In memoriam: Willem Westerbeke

Uitgebreide versie van de Verklaring van Paulus' brief aan de Galaten