Verklaring Apostolische Geloofsbelijdenis, het wezen en de getuigenissen van het Genadeverbond

TheologieCaspar olevianusBelijdenisgeschriften en liturgie10-05-2021