In memoriam: Willem Westerbeke

Vertellen met getallen. Functie en symboliek van getallen in de Bijbel

Het geheim van Bijbelse getalscomposities bewijst de woordelijke inspiratie van Gods Geest

Theologiedr. C.J. LabuschagneLiteratuur03-03-2022