In memoriam: Willem Westerbeke
Titels/series:

Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal