Deel 1: Messiasbelijdende Joden in Nederland, Europa en Israël