In memoriam: Willem Westerbeke
Titels/series:

'Voorlopig' standpunt over aanbod van genade

Citaten over het Bijbels aanbod van genade vanuit de brede kerkelijke gezindheid

TheologieLiteratuur10-05-2021

"Met ootmoed bekleed". Korte schets uit het leven van Anthonie Antheunisse, Middelburg

Antheunisse was een mens als alle anderen, maar vrije genade maakte verschil.

LevensgeschiedenisAutobiografie02-05-2022

Als Puritein... in de voetsporen van Christus!?

Lezing over de Puriteinen, hun historie, invloed en nut; lezing

Kerkhistorie10-05-2021

Beschrijving van de belangrijkste prinsen en graven uit het huis van Nassau

Kerkhistorie21-05-2021

Bidstond voor Israël; Lezing gehouden in de Hersteld Hervormde Gemeente te Waddinxveen en Kruiningen

Bidstond als een pleitgrond op de onvervulde profetieën voor Israël en de volken

De kleding van Jezus en Zijn jeugd

Een schets dat Jezus net zo leefde naar Mozes' voorschrift en zo gekleed ging als andere Joodse jongens

TheologieLiteratuur10-05-2021

De profetie van Paulus over de bekering van Israël en het Jodendom n.a.v. Romeinen 11

De roeping tot geloof en de roeping tot een ambt is het werk van de Heilige Geest.

De roeping tot geloof is zowel een verborgenheid als tot een ambt. Bescheidenheid in onze mening hierover past ons.

TheologieLiteratuur10-05-2021

De sabbat en de dag des Heeren verklaard door diverse theologen

TheologieLiteratuur10-05-2021

Deel 1: Messiasbelijdende Joden in Nederland, Europa en Israël

Deel 2: Messiasbelijdende Joden in Europa en Nederland

Dialoog met de Hemellichten in de wereld- kerkcrisis

Aansporing om de kerken een hele zondag open te stellen, indien mogelijk voor allen

TheologieLiteratuur17-06-2021

Diversen artikelen uit corona-crisistijd tot lering: verval maar ook verwachting

Het gevaar om overheidsadviezen om te zetten in verplichte afschaling

TheologieLiteratuur10-05-2021

Een wolk der getuigen - martelaren in Schotland

Kerkhistorie10-05-2021

Episoden uit de kerkgeschiedenis tijdens de onrust op Walcheren

Korte schets over de onrust op Walcheren rond de invoering van de nieuwe psalmberijming op 'Nieuwe Zangwijze', tussen 1773 en 1779....

Kerkhistorie10-05-2021

Korte schets over de onrust op Walcheren rond de invoering van de nieuwe psalmberijming op 'Nieuwe Zangwijze', tussen 1773 en 1779 en toelichting over de onrust in Zeeland 1775-1779. Toegevoegd doctoraalscriptie van Arthur L. Legger te Amsterdam; 1994.

Is kerkelijke verdeeldheid zonde?

TheologieLiteratuur10-05-2021

Israël - Gaza oorlog 2014, 70 soldaten gedood en 3 vermist

Korte beschrijving van 7 Joden/Jodinnen die tot het geloof in de Messias kwamen

Israël Salomonsz, drie Joodse kinderen, Joods meisje van 13 jaar, Samson Frank, Rabbi Berkovits, Laura Neumann

Lezing over de bekering van Israël; te Elspeet, Krabbendijke, Goes. Jacobs gebedsworsteling. Een Man worstelde met hem ...

De komst van Christus koninkrijk in Jezus' testament; en geestelijke opwekking persoonlijk

Locatie tempel van Salomo uit Bijbel en Joodse geschriften

Bewijzen, o.a. uit archeologie, dat de Joods tempel van Salomo in de oude stad van David gebouwd is

TheologieLiteratuur26-08-2022

Norman MacDonald, Muckle Kate, Agnus, Alex Stewart, L. Mackenzie e.a. levensgeschiedenis uit Schotland en Engeland

O.a. óók John MacDonald, Jane Eliott, Jane Walker, William Devonshire

LevensgeschiedenisAutobiografie26-08-2022

Pierre du Moulin en Anreas Rivet

Gereformeerde predikanten in de vervolgingen in Frankrijk

Serie

Bekerings- en levensgeschiedenissen van 7x7 mannen

Deel 1; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen

Deel 2; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen

Deel 3; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen

Deel 4; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen

Deel 5; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen

Deel 6; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen

Deel 7; Bekeringsgeschiedenis van zeven mannen

Serie

Bekeringsgeschiedenis van vrouwen in Nederland

18 delen van 12 vrouwen die hun bekeringsweg en bevinding beschrijven

Deel 1: 12 discipelinnen van Christus

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 2: 12 vrouwen volgen Jezus

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 3: 12 vrouwen blijven Jezus trouw

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 4: 12 vrouwen die Jezus liefhebben

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 5: 12 vrouwen die de Vader aanbidden

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 6: 12 vrouwen die de Zoon van God beminnen

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 7: 12 vrouwen door de Geest geleid

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 8: 12 vrouwen door de Heere verkoren

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 9: 12 vrouwen met God verzoend

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 10: 12 vrouwen die de Heere vrezen

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 11: 12 vrouwen die op Christus steunen.

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

LevensgeschiedenisAutobiografie04-06-2021

Deel 12: 12 christinnen die de Heere eren

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 13: 12 vrouwen door de Vader geliefd

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 14: 12 vrouwen beminnen hun Zaligmaker

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 15: 12 vrouwen in de vreze Gods

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 16: 12 vrouwen eren hun Verbondsgod

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 17: 12 vrouwen oprecht in godsvrucht

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Deel 18: 12 jonge zangeressen

12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

Serie

Serie: Het genadeverbond

TheologieLiteratuur10-05-2021

1. Het verbond der genade en de evangelische voorschriften in de roeping van zondaars

TheologieLiteratuur10-05-2021

2. De inwilliging van het verbond der genade

TheologieLiteratuur10-05-2021

3. Het huwelijksverbond met Vorst Immanuël

TheologieLiteratuur10-05-2021

4. Het genadeverbond en onze doop en belijdenis

TheologieLiteratuur10-05-2021

5. Het principe van de wet van Mozes is volmaakt in het Evangelievoorschrift wat alle geboden insluit

Het Evangelievoorschrift God in Christus lief te hebben is de Thora van Jezus

TheologieLiteratuur10-05-2021

6. Het Beeld Gods, waarin het bestaat, het verlies en het herstel; eenvoudig en praktikaal uitgelegd

'De mens valbaar geschapen, herstelbaar gevallen, en onvalbaar hersteld' door Christus Die de duivel heeft overwonnen.

TheologieLiteratuur10-05-2021

7. De trouwe, Drie-Enige Verbonds God

Een korte beschrijving van de Heilige Geest en Zijn werk in de gelovigen; conform de leer van de Catechismus en oude theologen

TheologieLiteratuur10-05-2021

8. De standen in het genadeleven, of de orde des heils; Deel 1 en 2

Een ontwerp over de trappen in de genade en de onderscheiden kennis van de Drie Goddelijke Personen

TheologieLiteratuur17-06-2021
Serie

Serie: Joodse oudheden

TheologieLiteratuur10-05-2021

1. De Hebreeuwse taal, de mooiste van allemaal

Onderzoek naar de taal van Adam en van de Heilige Schrift

TheologieLiteratuur10-05-2021

2. God sprak Hebreeuws. In den beginne schiep God … één taal en enerlei woorden

TheologieLiteratuur10-05-2021

3. Het Joodse Achttien gebed; de Bron van het Onze Vader

TheologieLiteratuur10-05-2021

4. Scholen in Israël, kort onderzoek naar scholen in de tijd van de Bijbel

TheologieLiteratuur10-05-2021
Serie

Serie: kinderen Gods op Walcheren in de 19e en 20e eeuw

bestaande uit 10 delen

1. Door God geroepen

Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg

2. Bij de mensen veracht maar bij God uitverkoren.

Uit het leven van Jan Vader, oefenaar te Meliskerke

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021

2a. Brieven aan Jan Vader door oefenaars van de Gereformeerde Gemeenten (Kruisgemeenten)

Diverse vrienden van Jan Vader schrijven over kerkelijke en persoonlijke bevinding

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021

2b. Brieven van Jan Vader aan C. Verdel en anderen te Gouda

35 brieven geschreven in 1883-1893

3. Ik heb geloofd; daarom heb ik gesproken

Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, molenaar te Meliskerke, door hemzelf beschreven

4. De bekering van Willem Pleijte te Zoutelande en een eenvoudige oefening

Met historische gegevens Gereformeerde Gemeente Zoutelande. De bekering en sterven van Florus de Wolf en anderen

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021

5. Door leiden geheiligd. Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse

Twee oefeningen; drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021

6. Een nieuw vaderland gekregen

Het leven van Adriaan Dingemanse, diaken in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg en emigratie naar Noord-Amerika

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021

7. Genade en eer ontvangen. Geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeente te St. Jan ten Heere.

Met levensschets van ouderling Pieter de Voogd, Jacob Corré, Hubrecht Bimmel en brieven van Maatje en Christina Bimmel

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021

8. Door God geliefd

Verhaal uit het leven van Cornelia de Visser-Moens te Aagtekerke, door haarzelf beschreven. En korte mededelingen uit haar vriendenkring

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021

9. Door de trouwe Verbondsgod geleid

Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te Middelburg

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021

10. Door de Heere afgezonderd

Levensschets van: Catharina B. Roose-Bollinger. Sara Louisa Hollebrands. Evangelist Jac. Ball. ds. A. Janse. ds. L. Hubregtse...

LevensgeschiedenisAutobiografie22-05-2021
Serie

Serie: luchtruim, vogels en dieren in de Bijbel

TheologieBijbel10-05-2021

1. Het ruime Hemelrond

TheologieBijbel10-05-2021

2. Vogels in de Bijbel

TheologieBijbel10-05-2021

3. Dieren in de Bijbel

TheologieBijbel10-05-2021

4. Engelen, dienaars van God voor de mensen

Beschrijving van het nut en doel van de engelen aangetoond met veel illustraties uit de historie

TheologieBijbel10-05-2021

5. De verleidingen van satan en boze geesten

TheologieBijbel14-06-2021
Serie

Serie: Ontstaan Bijbel en tijdsvolgorde Bijbelse historie

TheologieBijbel10-05-2021

1. Bijbelse chronologie van het Oud en Nieuw Verbond inclusief priesterlijst

Toegevoegd: Kullok S. Wiskundige correlatie tussen de grenzen van de stammen en de helling van de aardas t.o.v. de terugkeer van Israël

TheologieBijbel21-05-2021

2. Bijbelse chronologie volgens de TENACH

van Schepping tot aan verwoesting van Jeruzalem in 70 + priesterlijst

TheologieBijbel10-05-2021

3. Om het Woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus

Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en bronnen van de Statenvertaling

TheologieBijbel10-05-2021
Serie

Serie: Onvervulde Profetie

Deel 1: ZIET HEM, HIJ KOMT! De bekering van Israël tot verlevendiging van Christus' kerk op aarde

Deel 2: De bekering van ISRAËL. Preek over Zacharia 12:12 door Thomas Boston. Met een toelichting over het grote belang hiervan voor onze tijd

Deel 3: De uitstorting van de HEILIGE GEEST. De heerlijke staat van Christus' kerk, vóór het eind der dagen

In een preek over Ezechiël 39:29, door John Howe

Deel 4: De hoop van CHRISTUS' Kerk. Studie over de toekomstverwachting van Godgeleerden uit Engeland in de 17e eeuw

'Westminster Grote Catechismus' P. Martyr, W. Perkins, John Owen, Th. Manton en John Flavel, Jer Burroughs, John Bunyan, Greenhill, Durham,

Deel 5: Enkele hoofdstukken uit: De geschiedenis van de VERLOSSING. Door Jonathan Edwards

Hieraan toegevoegd de visie over het MILLENNIUM. Door J. C. Philpot

Deel 6: Toekomstverwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse theologen over de onvervulde profetie

Deel 7: Verwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse schrijvers vanaf het 'Réveil' over de onvervulde profetie

Deel 8: De heerlijkheid van Christus' Kerk volgens Openbaring 20

Met toelichting vanuit het Evangelie van Lukas

Serie

Refo500-project - Luther en Melanchton

Aandacht voor de Reformatie (1517-2017)

Kerkhistorie16e eeuw04-06-2021

Deel 1: Levensoverzicht van Luther

Chronologisch overzicht en Luther en de Reformatie na de Augsburgse Confessie

Deel 2: Catharina von Bora

Uit het leven van Luther, zijn vrouw en kinderen

KerkhistorieArmin Stein16e eeuw04-06-2021

Deel 3: Luthers verblijf op de Coburg

Tijdens de Rijksdag te Augsburg

Deel 4: Brieven aan familie en vrienden

Deel 5: Invloed van Luther in de Nederlanden

Luthers geschriften in Vlaanderen, Brabant en Zeeland

Deel 6: Luthers 95 stellingen in 1517 en de Rijksdag te Worms in 1521

Deel 7: Aspecten uit het leven en de leer van Dr. Maarten Luther

Deel 8: Dr. Maarten Luther als zielszorger

Luther als kruisdrager, trooster, voorbidder, voorbeeld in ambt en beroep, bemoedigend door gedichten

KerkhistoriePaul Scheurlen16e eeuw04-06-2021

Deel 9: De Augsburgse Confessie opgesteld door Luther en Melanchton

Deel 10: Melanchtons invloed na Luther

Melanchton 'de hoogleraar van Duitsland'

Deel 11: Luther, belofte en ervaring

Uitgegeven ter herdenking van Luthers 500e geboortedag

Deel 12: Loci Communes, Korte Samenvatting van Theologie

of Algemene theologische bewijsgronden

Deel 13: Magister Philippus Melanchton

Levensbeschrijving Melanchton

KerkhistorieJ.P.G. Westhoff16e eeuw04-06-2021

Deel 14: Philippus Melanchton

levensloop

Serie

Serie: Schriftonderzoek

TheologieLiteratuur10-05-2021

1. Zefanja verklaard en toegelicht in het vroeger én tegenwoordig Israël

Verklaring van Zefanja aan de hand van de Hebreeuwse tekst

TheologieBijbel10-05-2021

2. Zacharia, hoofdstukken 12,13 en 14 in het licht van deze tijd

TheologieLiteratuur21-05-2021

3. De Psalmberijming van Datheen

Vanuit O.T. / Vroegchristelijke Kerk /Reformatie tot (levens)geschiedenis van Datheen

TheologieBelijdenisgeschriften en liturgie10-05-2021

4. Listen van de satan en verzoeking tot zelfmoord; Lezing

TheologieLiteratuur10-05-2021

5. De strijd van de Islam tegen de Koning der koningen

TheologieLiteratuur10-05-2021

6. Christus, God-mens van geboorte tot graf

'De mens valbaar geschapen, herstelbaar gevallen, en onvalbaar hersteld' door het Vrouwenzaad Die de duivel heeft overwonnen.

TheologieLiteratuur06-01-2022

Verwachting voor de Hongaarse kerk

n.a.v. Ezechiël 37 door W. Westerbeke

KerkhistorieHongaarse Kerkgeschiedenis10-05-2021

Vrede tussen Israël en de Palestijnen? Lezing over de hoop over een opwekking onder de Arabieren

Westkapelle. Historie dorp. Een lichtbaken voor zee en voor land

1e deel Kerkelijke historie algemeen, 2e deel. Gereformeerde Gemeente.

Kerkhistorie16e eeuw | 20e eeuw31-01-2022

Willem Houmes, persoonlijk en kerkelijk leven, Westkapelle

Deze markante man heeft veel betekend voor de kerkelijke gemeente

Kerkhistorie19e eeuw | 20e eeuw04-11-2021