In memoriam: Willem Westerbeke
Titels/series:

Francisus Gomarus, Voorzitter van de Dordtse Synode; en medewerker aan de Statenvertaling

Een portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen