Deel 2: Messiasbelijdende Joden in Europa en Nederland