Deel 7: Verwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse schrijvers vanaf het 'Réveil' over de onvervulde profetie