Deel 8: De heerlijkheid van Christus' Kerk volgens Openbaring 20

Met toelichting vanuit het Evangelie van Lukas