In memoriam: Willem Westerbeke

Joodse gebeden op het loofhuttenfeest