In memoriam: Willem Westerbeke

Verhevenste gezichten vertoond aan Jesaja, Ezechiël, Daniël en Johannes