< Ga terug

Genre: Israël en toekomst

Visie van Campegius Vitringa op de bekering van het Joodse volk

Overgenomen uit: Gans Israël; Voetiaanse en Coccejaanse visies op de Joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw

Auteur: dr. M. van Campen