In memoriam: Willem Westerbeke

Visie van Campegius Vitringa op de bekering van het Joodse volk

Overgenomen uit: Gans Israël; Voetiaanse en Coccejaanse visies op de Joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw