De beeldenstorm in Groningen

reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden