Het offer des Heeren

met voorrede en toelichting van S. Cramer