In memoriam: Willem Westerbeke

Kerkhistorie in de tijd dat de meeste martelaren stierven; Schotland 1660-1690

In dit document staan bijdragen van Macaulay, Shields, Van Valen e.a. Onder andere is er een gedeelte opgenomen uit: Naftali, een losgelaten hinde