1. DOOR GOD GEROEPEN

Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg

Nagelaten in zijn brieven en in kerkelijke notulen