In memoriam: Willem Westerbeke

5. Door leiden geheiligd. Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse

Twee oefeningen; drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter