6. EEN NIEUW VADERLAND GEKREGEN

Het leven van Adriaan Dingemanse, diaken in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg en emigratie naar Noord-Amerika