In memoriam: Willem Westerbeke

9. Door de trouwe Verbondsgod geleid

Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te Middelburg