Francisus Gomarus, Voorzitter van de Dordtse Synode; en medewerker aan de Statenvertaling

Een portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen