Nalezingen van de Highland Oogst. Godsdienstige opleving in Schotland in 19de eeuw

Campbell beschrijft de Opwekking en hun Godzalig leven en met verlangen naar een nieuwe Opwekking