In memoriam: Willem Westerbeke

22 unieke preken over het lijden van de Borg en gelovig navolgen van Hem

Kohlbrugge bespeelt in deze preken en meditaties de fijnste snaar op zijn fiool die hij van Jezus heeft gekregen; uit Amsterdams Zondagsblad 1896.