In memoriam: Willem Westerbeke
Titels/series:

10 Preken van oorlog en vrede, uitgeproken in de jaren 1859, 1870 en 1871

Aanspreekbare preken in oorlogstijd, met doel om van alles buiten de Heere af te zien.

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

100 brieven aan diverse personen, deel 1

TheologieLiteratuur10-05-2021

14 Preken over Psalm 118

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

16 preken; 1 Petrus 3 en 4

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

19 preken; 1 Petrus 1 en 2

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

22 unieke preken over het lijden van de Borg en gelovig navolgen van Hem

Kohlbrugge bespeelt in deze preken en meditaties de fijnste snaar op zijn fiool die hij van Jezus heeft gekregen; uit Amsterdams Zondagsblad 1896.

TheologiePreekbundels/series08-04-2022

25 preken; Handelingen der Apostelen

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

7 Preken over de profeet Jona

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Achtentwintig leerredenen; De tabernakel en zijn gereedschappen

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Betrachting over de vijftigste Psalm

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Betrachting over het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Betrachting van Christus' dood aan het kruis en wat daar aan vooraf ging; 18 lijdenspreken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

De eenvoudige Heidelberger, catechismuspreken over de meeste zondagen van de HC

TheologieBelijdenisgeschriften en liturgie10-05-2021

De Godheid van Christus

TheologieLiteratuur10-05-2021

De Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord

TheologieBelijdenisgeschriften en liturgie10-05-2021

De Leer des Heils, in vragen en antwoorden

TheologieLiteratuur10-05-2021

De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel I

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel II

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

De profeet Zacharia, 7 leerredenen over het derde hoofdstuk van Zacharia

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

De taal Kanaäns; een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

De theologie van Dr. H. F. Kohlbrugge, door Jacob Loos

TheologieLiteratuur10-05-2021

Diverse brieven, deel 2

TheologieLiteratuur10-05-2021

Door Zijn wonden is ons genezing geworden; bijzondere brieven van Kohlbrugge aan familieleden

TheologieLiteratuur10-05-2021

Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn prediking; door Dr. J. van Lonkhuizen; met antwoord aan Dr. J.C.S. Locher

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Enige gebeden, uitgesproken kort voor en gedurende de Duits - Franse oorlog

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Het ambt der ouderlingen; vijf overdenkingen naar aanleiding van 1 Petrus 5: 1-4

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Historisch - Theologische gesprekken over het doopformulier

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Hoe Dr. H. F. Kohlbrugge predikant werd, door H. van Druten

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Hoogst belangrijke briefwisseling (met Da Costa)

TheologieLiteratuur10-05-2021

Index van alle preken van Dr. H. F. Kohlbrugge, uitgezonderd de 12 twaalftallen en de Schriftverklaringen

TheologiePreekbundels/series11-02-2022

Kohlbrugge en de Afscheiding, door Dr. J.C.S. Locher

TheologieLiteratuur10-05-2021

Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact, brieven

TheologieLiteratuur10-05-2021

Levensbeschrijving van Dr. H. F. Kohlbrugge, door H. Klugkist Hesse

TheologieLiteratuur10-05-2021

Levensbeschrijving van Dr. H. F. Kohlbrugge, door P. M. Donkersloot

TheologieLiteratuur10-05-2021
Serie

Alle 12-tallen preken van Kohlburgge

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Index 12 twaalftallen

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

1ste twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

2de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

3de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

4de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

5de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

6de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

7de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

8ste twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

9de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

10de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

11de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

12de twaalf-tal Preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021
Serie

Alle 15-tallen preken van Kohlbrugge

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

1ste vijftien-tal preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

2de vijftien-tal preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

3de vijftien-tal preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

4de vijftien-tal preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

5de vijftien-tal preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

6de vijftien-tal preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

7de vijftien-tal preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

8ste vijftien-tal preken

TheologiePreekbundels/series10-05-2021
Serie

Schriftverklaring Kohlbrugge

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 1, Genesis

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 2, Exodus - Deuteronomium

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 3, Ruth

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 4, Jozua - Psalm 54

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 5, Psalm 68 - 148

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 6, Spreuken - Zacharia

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 7, Matthéüs

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 8, Markus - Lukas 1-16

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 9, Lukas 17 - 24

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 10, Johannes 1 - 19

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 11, Johannes 20 - Handelingen

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 12, Romeinen - 2 Korinthe

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 13, Galaten - 2 Timótheüs

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Schriftverklaringen Deel 14, Hebreeën - Openbaringen

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Index van de schriftverklaringen

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Index van de schriftverklaringen op chronologische volgorde van de Bijbel

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Ter Herinnering aan Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn vrouw; laatste preken, verslag levenseinde en begrafenis

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Toelichting en verweer, opmerkingen aangaande verschillende punten der Waarheid, door Dr. J.C.S. Locher

TheologieLiteratuur10-05-2021

Uw enige troost; en verklaring Apostolische Geloofsbelijdenis. Preken over Zondag 1, 8, 9, 45

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Verhandeling over Romeinen 7

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Verklaring Formulier Heilig Avondmaal; preken H.A.; Vragen Geloofsbelijdenis

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Vermaning en vertroosting; 8 preken over 1 Petrus 5: 5-11

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Waartoe God zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft; 9 preken over het Evangelie van Johannes

TheologiePreekbundels/series10-05-2021

Waartoe het Oude Testament?

TheologieLiteratuur10-05-2021
Audiopreken:

Psalm 149 vers 4b

Leesdienst Middelburg | Vrije stof1:28:1313-04-2022

Psalm 65 vers 5

Leesdienst Middelburg | Vrije stof1:27:2113-04-2022

1 Petrus 5 vers 56

Leesdienst Middelburg | Vrije stof1:24:2613-04-2022

Zondag 9

Catechismus | OGG Scheveningen1:30:3713-04-2022

Johannes 21 vers 14

OGG Scheveningen | Vrije stof2:24:3413-04-2022

Zondag 9 en 10

Catechismus | OGG Scheveningen1:45:0613-04-2022