In memoriam: Willem Westerbeke

3. Om het Woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus

Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en bronnen van de Statenvertaling