In memoriam: Willem Westerbeke

6. Christus, God-mens van geboorte tot graf

'De mens valbaar geschapen, herstelbaar gevallen, en onvalbaar hersteld' door het Vrouwenzaad Die de duivel heeft overwonnen.

TheologieWillem WesterbekeLiteratuur06-01-2022