6. CHRISTUS, GOD-MENS VAN GEBOORTE TOT HET GRAF

'De mens valbaar geschapen, herstelbaar gevallen, en onvalbaar hersteld' door het VROUWENZAAD Die de duivel heeft overwonnen.

TheologieWillem WesterbekeLiteratuur06-01-2022