De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel I