De profeet Zacharia, 7 leerredenen over het derde hoofdstuk van Zacharia