In memoriam: Willem Westerbeke

Enige gebeden, uitgesproken kort voor en gedurende de Duits - Franse oorlog