In memoriam: Willem Westerbeke

Incarnatie; de leer van de menswording van Christus

De voortreffelijke kerkvader Athanasius 295-373, verdedigt de Bijbelse leer van Christus' menswording

TheologiePatriarch AthanasiusLiteratuur10-05-2021