Kohlbrugge en de Afscheiding, door Dr. J.C.S. Locher