Schriftverklaringen Deel 14, Hebreeën - Openbaringen